I år fyller ÅRÅS 100

ÅRÅS i Karlsborg

ÅRÅS vid kanalinfarten i Forsvik i april

(utsikt från mitt sovrumsfönster)