Bilder 2013-2015

 

Ingen verksamhet 2013 p.g.a. backslagsrenovering

Ingen verksamhet 2014 p.g.a. backslagsrenovering

Ingen verksamhet 2015 p.g.a. backslagsrenovering

Planetväxeln på väg tillbakat.