Bilder 2010

Kronprinsessparet åker ångslup 21 oktober

Resultat

Målargubbe

ÅRÅS nymålad

ÅRÅS på slipen i Karlsborg i oktober

Utflykt till Karlsborg

Ryssvillan

Slagsida pga snölast

Vinter!

Forsvik i februari