Bilder 2007

Liljedal 2007-11-17

Forsvik med Motala Express 2007-06-30

Forsvik 2007-06-28

Karlsborg 2007-06-27

I slussen i Forsvik 2007-06-26

Spetsnäskanalen 2007-06-26

Möte med Tunia på Viken 2007-06-26

Tåtorp 2007-06-26

Jonsboda 2007-06-19

Töreboda 2007-06-13

Sjötorp 2007-06-02

2007-05-12

Premiärtur 2007-04-15

Liljedal 2007-02-05