Maskin

ÅRÅS huvudmaskin är en tvåcylindrig SEFFLE 227BF semidiesel på 120 hk med cylindervolym 22,9 l och som snurrar med ca: 250 rpm vid full belastning.

Motorn startas med glödspiral och tryckluft.Tillverkningsår: 1952 - Motornummer: 8335.

Hjälpmaskinen är en Penta MD 1 som driver generator, spolpump och kompressor.

Det ursprungliga ångmaskineriet demonterades i mitten av sextiotalet. Ångmaskinen på 80 ihk från 1917 finns bevarad vid Rubens samlingar

Reklambild från SEFFLE

Motorn med startventilen

Cylindertopparna

Hjälpmaskin MD1 för vattenpump, generator och kompressor.

ÅRÅS gamla compoundmaskin med Ellings slidomkastning. Den finns bland Rubens samlingar.

Ångmaskinen monterades ur Årås vid motoriseringen 1965, av Ruben Blom, Götene för att bevara den. Den låg sedan undanstoppad under ca 15 år, nedmonterad i en lada innan den åter monterades och ställdes in i samlingarna