Om ÅRÅS

ÅRÅS är en gammal ångdriven bogserbåt från 1917 där ångpanna och ångmaskin ersatts av en 120 hk SEFFLE semidiesel.

ÅRÅS ligger numera i Forsvik vid Göta Kanal sedan 2008. Vintern 2005-2006 låg den i torrdockan i Sjötorp och i oktober 2010 var det upptagen på slipen i Karlsborg för målning.

ÅRÅS mäter 16,53 x 3,86 m. - Djupgående 1,8 m och är försedd med utlösningsbar bogserkrok.

Enlarge the ship